University Rankers of TY BCA 2017-18

PhotoNameUniversity RankPercentage

Shah Drashti
6th Rank
80.81%
Patel Keval
9th Rank
79.79%
Lalwani Divya
22nd Rank
76.32%

Gorasiya Sunil
27th Rank
75.30%
Shah Jaimin
33rd Rank
74.69%
Patel Bharvi
42nd Rank
73.26%
Bhade Riddhi
44th Rank
72.85%
Gandhi Nidhi
44th Rank
72.85%
Darji Meet
47th Rank
72.65%
Shah Manha

48th Rank72.24%
Popat Harita
48th Rank
72.24%